Casa » Metales preciosos y piedras preciosas: obras de arte y diseño » El crit de maig Descarga gratuita de Ebook for gate 2012

Descarga gratuita de Ebook for gate 2012 El crit de maig

Leer Descarga gratuita de Ebook for gate 2012 El crit de maig by para ebook en línea El crit de maig Descarga gratuita de Ebook for gate 2012 by Descarga gratuita de PDF, libros de audio, libros para leer, buenos libros para leer, libros baratos, librosbuenos, libros en línea, libros en línea, reseñas de libros epub, leer libros en línea, libros para leer en línea,biblioteca en línea, greatbooks para leer, PDF Mejores libros para leer, libros superiores para leer librosDescarga gratuita de Ebook for gate 2012 El crit de maig by para leer en línea.Online El crit de maig by ebook PDF descargarEl crit de maig by Doc El crit de maig by Mobipocket El crit de maig

Descarga gratuita de Ebook for gate 2012 El crit de maig
 • Libro de calificación:
  4.11 de 5 (666 votos)
 • Título Original: El crit de maig
 • Autor del libro: Rafael escobar
 • ISBN: 978-8475028446
 • Idioma: ES
 • Páginas recuento:486
 • Realese fecha:2012-08-28
 • Descargar Formatos: PDF, CHM, TXT, TORRENT, EPUB, MOBI, DOC, AZW
 • Tamaño de Archivo: 14.11 Mb
 • Descargar: 3666
Secured

Descarga gratuita de Ebook for gate 2012 El crit de maig

Primavera de 1693. Al &ldquo-quarter de la Marina&rdquo- i terres limítrofes, de Carlet a Orba, i d'Ondara a Muro, el descontentament camperol, que s&rsquo-havia anat covant d'anys enrere, esclata finament en una rebel&bull-lió contra el deure de &rdquo-partir collita&rdquo- amb els senyors de terres i contra les dures condicions imposades en els contractes de cultiu, després del repoblament posterior a l'expulsió dels moriscs. El síndic Francesc Garcia, un llaurador de Rà-fol d'Almúnia, de formació rudimentà-ria però- amb una intel&bull-ligè-ncia desperta i una audà-cia sense límits, es converteix en el cabdill de la revolta, amb el suport actiu de mossè-n Lluís, rector del poble, i de la majoria dels rectors dels llocs, enfrontats a les circulars de l'arquebisbe de Valè-ncia on se'ls mana usar &ldquo-trona i confessionari&rdquo- amb els seus feligresos per restablir l'obediè-ncia als senyors. Els llauradors litiguen apel&bull-lant a les antigues franquícies, contingudes en l'Aureum Opus i altres documents atorgats per Jaume I i els primers reis, dels quals s'ha apoderat Garcia en un audaç- colp de mà- a l'Arxiu de Valè-ncia i que té dipositats sota custò-dia a Benimodo. Davant la insurrecció creixent, Ventura Ferrer, governador de Xà-tiva, un home poc afavorit per la Cort, rep ordres ambigü-es per sufocar-la. Ha de fer-ho amb una forç-a bigarrada i escassament professional composta per guà-rdies costaners, per milícies dels pobles i pels &ldquo-blaus&rdquo-, efectius especialitzats en lluita contra el bandidatge... Blai, el jove ajudant de Garcia, va narrant, en una mena de rudimentari diari de campanya, les vivè-ncies i els fets d'un temps avui sols conegut a través de cronistes escassos i sovint adversos.